Vítejte na stránkách Unie studentů farmacie

Unie studentů farmacie je spolek sdružující studenty Farmaceutické fakulty Masarykovy univerzity. Jeho cílem je nabídnout možnost osobního rozvoje a zpříjemnění studentského života všem budoucím farmaceutům. V průběhu školního roku organizuje odborné přednášky a semináře, kulturní a společenské akce a v neposlední řadě také různé osvětové kampaně zaměřené na zdraví. Svým členům také pomáhá s výjezdy do zahraničí, a to jak na výměnné pobyty, tak i na různé odborné kongresy.

Cestujeme

CESTUJEME

Unie studentů farmacie každoročně poskytuje podporu studentům, kteří se snaží vyjet do zahraničí. Ať už se jedná o Erasmus, TWIN, SEP nebo jakýkoli jiný program, Unie je připravena pomoci na strastiplné cestě k zorganizování výjezdu.

Jakožto člen EPSA (European Pharmaceutical Students' Association) se zástupci USF každoročně účastní konferencí, kurzů a seminářů pořádaných kolegy ze zahraničí.

Vzděláváme se

VZDĚLÁVÁME SE

Odborné přednášky, semináře, exkurze a mnoho dalšího. To vše Unie pomáhá organizovat nebo i sama zajišťuje. Studenti tak mají šanci proniknout hlouběji do problematiky, kterou studují a získat cennou výhodu.

Ale nejen to, Unie nemyslí jenom na farmaceuty.
Již několik let se věnuje osvětové činnosti v oboru zdravotnictví a tuto činnost hodlá nadále rozvíjet.

Bavíme se

BAVÍME SE

Ke studentskému životu neoddělitelně patří zábava. USF tradičně organizuje mnoho rozličných akcí určených k odreagování od náročného studia. Prakticky každá akce pořádaná farmaceuty je pořádána právě Unií studentů farmacie.

Každoročně je nejvýznamnější událostí Farmaceutický Ples, který si za léta své existence vydobyl místo v podvědomí studentů i vyučujících.

Zprávy

13.04.2024

Ples Farmaceutů

4.4.2024 proběhl ples farmaceutů pořádaný USF pod záštitou Farmaceutické fakulty

Všem sponzorům děkujeme za podporu a také Vám, kteří jste si splu s námi přišli ples užít naplno

01.12.2023

Vánoční večírek USF

30.11.2023

Univerzitní beerpong

30.11 jsme přijali pozvání SP PDF MUNI na univerzitní stmelovací beerpong

Výhru jsme si neodnesli, ale radost z účasti ano, děkujeme za pozvání

03.11.2023

Grilování děkanů

V úterý 10. října se uskutečnilo tradiční grilování děkanů kampusových fakult, kde se setkali studenti i zaměstnanci Lékařské a Přírodovědecké fakulty a Fakulty sportovních studií. Farmaceutická fakulta, která se již brzy do bohunického kampusu také přestěhuje, na této příjemné neformální akci nemohla chybět. Studenti z různých fakult se mohli vzájemně poznat a navázat nová přátelství, což nesmírně obohacuje univerzitní prostředí. Atmosféra byla uvolněná, a tak se snadno zapojovali i samotní děkani, které na akci doplnil dokonce i rektor MU prof. MUDr. Martin Bareš, Ph.D.

Nadcházející akce

Žádné akce ...

 

 

Kontakt

Unie studentů farmacie, z. s.
Palackého tř. 1946/1
612 42 Brno-Královo Pole

e-mail

usf@usf.cz