Historie

              Unie studentů farmacie byla založena 28. března 1994 na Ustavující valné hromadě při Vysoké škole veterinární a farmaceutické v Brně. Stalo se tak dva roky poté, co byla v Brně obnovena farmaceutické fakulta (v té době jako součást Vysoké školy veterinární a farmaceutické). Kromě tehdejších studentů farmacie v Brně (v čele s první prezidentkou spolku PharmDr. Lucií Nedopilovou), stáli při založení spolku také tehdejší zástupci SČSF z Hradce, kteří poskytli zkušenosti z fungování jejich spolku.

              V průběhu 25 let existence spolku docházelo k rozšiřování činnosti USF a stejně tak i členské základny. Během devadesátých let se počet členů držel kolem třiceti, po roce 2000 se počet členu pohybuje kolem čísla 50. Ke skokovému nárůstu členské základny ve školním roce 2012/2013, a ještě více o dva roky později, kdy USF získala pro svoji činnost nové prostory v rámci otevření nového pavilonu farmacie. Kolem USF se vytváří velká členská základna, která ve školním roce 2015/2016 přesahuje 220 členů.

              Některé činnosti USF během její existence zanikly, za zmínku stojí například studentský časopis Spiritus, jehož vydávání se do dnešní doby nezachovalo. Nicméně celkový záběr činností USF rostl, o čemž svědčí i nárůst počtu členu výboru, který se v roce 2018 ustálil na 20 členech. Vrcholem pořadatelské činnosti USF je poté beze sporu kongres EPSA Autumn Assembly v roce 2017.

              V červnu 2020 dochází k přesunu fakulty farmacie pod křídla Masarykovy univerzity a spolek musí opustit prostory, ve kterých fungoval dosavadních 7 let a vytvořil početnou členskou základnu.

Kontakt

Unie studentů farmacie, z. s.
Palackého tř. 1946/1
612 42 Brno-Královo Pole

e-mail

usf@usf.cz