Veletrh pracovních příležitostí JobFair

JobFair je tradiční akcí, kterou pořádá studentský spolek Unie studentů farmacie, z.s. na půdě Veterinární a farmaceutické univerzity Brno.

Veletrh každoročně přiláká mnoho studentů, kteří se chtějí dozvědět více o svém budoucím uplatnění v oboru. Studenti vyšších ročníků a budoucí absolventi sem přichází za účelem získání kontaktů pro svůj blížící se kariérní život a Vaše společnost má tedy jedinečnou příležitost se jim představit.
Ze zkušeností víme, že mnozí ze studentů získané pracovní nabídky využili, a proto si Vaší účasti na veletrhu velice ceníme a těšíme se na případnou spolupráci s Vámi.

Cíl akce:

 • rozšířit povědomí studentů především 4. a 5. ročníků o jednotlivých farmaceutických společnostech
 • zlepšit znalost studentů o jednotlivých farmaceutických odvětvích
 • poskytnout studentům informace o společnostech včetně jejich uplatnění na trhu
 • získání konkrétních pracovních nabídek pro budoucí a čerstvé absolventy
 • získání informací o pracovních stážích a praxích v jednotlivých společnostech

Možnosti propagace společnosti

 • informační stánek společnosti na veletrhu po celou dobu jeho trvání nebo jen v konkrétní den
 • představení společnosti formou 20-30 min. prezentace
 • nabídka pracovního uplatnění ve Vaší společnosti
 • nabídka půlročních stáží a praxí studentům FaF

Program akce

1. den - program zaměřený na vzdělávání a zlepšování soft-skills studentů

2. den - prezentace společností

 • představení společnosti a jejích plánů do budoucna
 • nabídka volných pracovních pozic
 • nabídka odborných stáží a praxí
 • poskytnutí doplňujících informací o Vaší společnosti a odkaz na informační stánek

 

Kontakt

Barbora Tvarůžková
Viceprezidentka pro vnější vztahy USF
email: spoluprace.usf@gmail.com 

Kontakt

Unie studentů farmacie, z. s.
Palackého tř. 1946/1
612 42 Brno-Královo Pole

e-mail

usf@usf.cz