Veletrh pracovních příležitostí JobFair

JobFair je tradiční akcí, kterou pořádá studentský spolek Unie studentů farmacie, z.s. na půdě Farmaceutické fakulty MUNI, Brno.

Veletrh každoročně přiláká mnoho studentů, kteří se chtějí dozvědět více o svém budoucím uplatnění v oboru. Studenti vyšších ročníků a budoucí absolventi sem přichází za účelem získání kontaktů pro svůj blížící se kariérní život a Vaše společnost má tedy jedinečnou příležitost se jim představit.
Ze zkušeností víme, že mnozí ze studentů získané pracovní nabídky využili, a proto si Vaší účasti na veletrhu velice ceníme a těšíme se na případnou spolupráci s Vámi.

 

Kdy? 23.4.2024

Cíl akce:

  • rozšířit povědomí studentů především 4. a 5. ročníků o jednotlivých farmaceutických společnostech
  • zlepšit znalost studentů o jednotlivých farmaceutických odvětvích
  • poskytnout studentům informace o společnostech včetně jejich uplatnění na trhu
  • získání konkrétních pracovních nabídek pro budoucí a čerstvé absolventy
  • získání informací o pracovních stážích a praxích v jednotlivých společnostech

Možnosti propagace společnosti:

  • informační stánek společnosti na veletrhu po celou dobu jeho trvání
  • představení společnosti formou 20-30 min. prezentace
  • nabídka pracovního uplatnění ve Vaší společnosti
  • nabídka půlročních stáží a praxí studentům FaF

 WORKSHOPY:

  

Kontakt

Adéla Rechtenbergová
Víceprezidentka pro vnější vztahy USF
email: spoluprace@usf.cz

Kontakt

Unie studentů farmacie, z. s.
Palackého tř. 1946/1
612 42 Brno-Královo Pole

e-mail

usf@usf.cz