Certifikát aktivního studenta

Certifikát aktivního studenta je projekt probíhající pod záštitou Unie studentů farmacie a Farmaceutické fakulty Masarykovy univerzity. Jeho úkolem je poskytnout absolventům FaF důkaz o jejich mimoškolních aktivitách v průběhu studia.

 

Od roku 2020 Unie studentů farmacie ve spolupráci s Farmaceutickou fakultou Masarykovy univerzity nabízí studentům během studia získat tzv. Certifikát aktivního studenta. Stejnojmenný projekt byl založen v Bratislavě, odkud se rozšířil i do ostatních farmaceutických fakult v Česku i na Slovensku. Hlavním cílem projektu je postkytnout absolventům farmaceutické fakulty doklad o jejich mimoškolních aktivitách v průběhu studia.

Na certifikátu budou vypsány všechny aktivity zapojené do projektu, kterých se studenta za dobu svého studia zúčastnil. Díky tomuto certifikátu se potenciální zaměstnavatelé mohou dozvědět o jeho aktivitách oficiální cestou.

A jak tento projekt probíhá? Níže je zveřejněný seznam aktivit zapojených do projektu Certifikát aktivního studenta. Jsou to různé seberozvojové a zahraniční aktivity, kterých se studenti mohou dle libosti účastnit. Na těchto akcích bude k dispozici evidenční listina, do které se studenti, kteří mají zájem o získání certifikátu mohou zapisovat. Po úspěšném absolvování státních závěrečných zkoušek si může každý student, který se za dobu studia zúčastnil patnácti a více aktivit zapojených do tohoto projektu, zažádat USF o vystavení tzv. Certifikátu aktivního studenta, který bude podepsán nejen prezidentem USF, ale také proděkanem pro vzdělávání.

Věříme, že seberozvoj nad rámec výuky má smysl a pevně doufáme, že Certifikát aktivního studenta pomůže studentům získat jejich vysněné zaměstnání!

Základní informace

Podmínky získání Certifikátu Aktivního Studenta (CAS)

 • Účast na alespoň patnácti projektech uvedených v seznamu aktivit zapojených do CAS
 • Certifikát bude studentům vystavený po úspěšném absolvování státních zkoušek po letním semestru pátého ročníku studia na FaF MU.
 • Pro získání certifikátu musí být student členem Unie studentů farmacie.

Podoba certifikátu

 • Na certifikátu bude zaznamenaný seznam aktivit a způsob, jakým se student aktivity zúčastnil (zda byl účastník nebo součást organizačního týmu, případně či se zapojil jiným způsobem dle charakteru projektu).
 • Certifikát bude podepsaný prezidentem USF a příslušným proděkanem farmaceutické fakulty MU.

Žádost o certifikát

 • O certifikát je možné zažádat po splnění výše uvedených podmínek zasláním skenu vyplněného formuláře na adresu usf@usf.cz.
 • Certifikát bude vystavený v průběhu 60 dní od doručení žádosti.

Evidence a archivace docházky

 • Na každé akci zapojené do CAS bude připravená prezenční listina, na kterou se student musí v případě zájmu o vystavení CAS zapsat.
 • Archivaci prezenčních listin má na starosti tajemník USF
 • Prezenční listiny se archivují minimálně 10 let.
 • V případě, že by si zaměstnavatel chtěl ověřit certifikát, má možnost kontaktovat USF prostřednictvím e-mailu usf@usf.cz.
 • Seznam aktivit, které jsou součástí CAS, bude uveřejněný a pravidelně aktualizovaný na webových stránkách USF.

Pro víc informací nás kontaktujte na adrese: usf@usf.cz 

Seznam aktivit zapojených do CAS

Vzdělávací aktivity

 • JobFair – odborná část (1. den)
 • Mistrovství v magistraliter přípravě
 • Antibiotický týden – účast na odborné přednášce i osvětové kampani
 • Český den proti rakovině
 • Jiná public health kampaň pro veřejnost organizovaná USF (ne online)
 • Studentská vědecká konfecence
 • Květinův den
 • Odborná farmaceutická konference/kongres
 • Odborná přednáška pořádaná USF

Publikační činnost

 • Publikace v externích odborných médiích
 • EPSA – blog, science blog
 • IPSF – blog

Zahraniční aktivity:

 • Účast na zahraničních akcích European Pharmaceutical Students’ Association (EPSA)
  • EPSA Autumn Assembly
  • EPSA Annual Congress
  • EPSA Summer University
  • EPSA Annual Reception
 • Účast na zahraničních akcích International Pharmaceutical Students’ federation (IPSF)
  • IPSF World Congress
  • IPSF European Regional Symposium
 • Twinnet
 • SPC Leadeship Camp
 • Student Exchange Program (SEP)
 • Kongres jiné asociace, která je členem EPSA/IPSF
 • Erasmus+ studium
 • Erasmus+ stáž
 • EPSA Individual Mobility Project

Žádost o vystavení CASu

Zde najdeš Žádost o vystavení Certifikátu aktivního studenta. Nezapomeň, že musíš být členem USF, aby ti byl Cetifikát vydán!

Kontakt

Unie studentů farmacie, z. s.
Palackého tř. 1946/1
612 42 Brno-Královo Pole

e-mail

usf@usf.cz