Vše podstatné pro uchazeče

Studuj FARMACII na MUNI! Klinická farmacie, lékárna, výzkum, průmysl, distribuce a regulace léčiv, toxikologická, či mikrobiologická laboratoř – to vše je FARMACIE! A je jen na TOBĚ, kterou cestou se vydáš! Studuj magisterský studijní program na druhé největší univerzitě v České republice, v srdci studentského města Brna! Vše podstatné o tvém budoucím studiu najdeš na webových stránkách fakulty, kde vždy najdeš aktuální informace.

MUNI

Masarykova univerzita byla založena v roce 1919. Studovat můžeš na 10 fakultách přes 400 studijních programů s neomezeným výběrem předmětů. MUNI je multioborová, můžeš se specializovat, experimentovat a objevovat nové výzvy. Studium si nastavíš podle sebe, můžeš se zapojit do špičkového výzkumu, nebo se vydat na zkušenou do zahraničí. Můžeš se také realizovat v různých spolcích, které se zaměřují na činnosti, které je baví. Je jen na tobě, jak si studium uspořádáš a jak budeš trávit svůj volný čas ve městě, které patří studentům.

Přidej se k nám! Pojď se bavit a zároveň studovat prestižní obor ve studentském městě, Brně!

Podání přihlášky

Přihlášky se podávají elektronicky do data uvedeného na webových stránkách fakulty. Můžeš použít následující odkaz: https://is.muni.cz/prihlaska/

Přijímací zkoušky

Přijímací zkoušky jsou oborové a skládají se z otázek z biologie, chemie, fyziky a studijních předpokladů. Obvykle se konají v polovině června, přesné datum ti přijde poštou.

V minulém roce pořádala fakulta přípravné semináře k přijímacím zkouškám, které probíhaly formou čtyř celodenních sobotních intenzivních kurzů v březnu a dubnu. Pro více informací sleduj webové stránky a FB fakulty.

Informace ke studiu

Od 1. 7. 2020 je Farmaceutická fakulta součástí Masarykovy univerzity. Více info zde.

Úvod

Na Farmaceutické fakultě Masarykovy univerzity mohou studenti absolvovat obor Farmacie v magisterském studijním programu (5 let, získaný titul magistr - Mgr.) jak v českém, tak v anglickém jazyce. Každý akademický rok je rozdělen na dva semestry – zimní a letní. Zimní semestr začíná zpravidla třetí týden v září a letní po týdenních prázdninách druhý týden v únoru. Semestr je vždy zakončen zápočtovým týdnem a zkouškovým obdobím (čti obdobím bez sociálního života).

Magisterské studium

1. a 2. rok studia

První a druhý rok studia je zaměřen zejména na "základní" přírodovědné předměty, z jejichž poznatků vychází farmacie. Příkladem se jedná o biologii, morfologii člověka, fyziologii a patofyziologii člověka, biochemii, botaniku, obecnou a anorganickou chemii, fyzikální chemii, biofyziku, patobiochemii, fytochemii, mikrobiologii, analytickou chemii… Největším strašákem tohoto studijního období je organická chemie. Není se však čeho bát, vše se dá zvládnout! Je potřeba obětovat svůj volný čas a studiu se věnovat nejen ve zkouškovém období, ale i v průběhu semestru.

3. rok studia

Od třetího ročníku ubývá povinných předmětů, zároveň však mají studenti na výběr více povinně volitelných předmětů, aby se mohli specializovat na oblast farmacie, která je nejvíce zajímá a naplňuje. Farmaceutická chemie je stěžejní zkouškou zimního semestru (jedná se o dvousemestrální předmět, který začíná už v letním semestru druhého ročníku) a farmakognosie (opět dvousemestrální předmět) letního. Aneb jestli sis myslel, že tě nemůže potkat nic horšího než organická chemie, tak ses hluboce mýlil. K zimnímu semestru patří ještě předměty jako lékárenství, toxikologie a teorie lékových forem. V letním semestru začíná velmi důležitý obsáhlý dvousemestrální předmět – farmakologie.

4. rok studia

V zimním semestru čtvrtého ročníku se zkouškou ukončuje farmakologie, která shrnuje veškeré poznatky o působení léčivých přípravků na člověka, právo, analýza léčiv a farmaceutická péče. V letním semestru jsou nejobsáhlejším předmětem lékové formy a biofarmacie a mezi další povinné předměty patří klinická farmakologie, farmaceutická péče a sociální farmacie

5. rok studia

V pátém ročníku už se není nutné bát těžkých zkoušek a hromady stresu. Mezi studentské povinnosti v tomto roce patří splnění půlroční povinné lékárenské praxe a odevzdání diplomové práce. Pokud některému studentovi chybí kredity, aby se mohl přihlásit na státní závěrečné zkoušky (300 kreditů), tak si může zapsat ještě některé volitelné předměty. Ty si může samozřejmě zapsat i za účelem rozšíření znalostí v daném oboru. Státní závěrečné zkoušky se konají obvykle v červnu a skládají se z šesti předmětů: farmakologie, farmaceutická chemie, farmakognosie, lékové formy, sociální farmacie a lékárenství.

Doktorské studium

Studenti mají možnost ve svém studiu pokračovat v doktorském studijním programu Farmacie (získaný titul doktor - Ph.D.), a to v pěti oblastech – Bezpečnost a kvalita léčiv, Farmakognosie, Farmaceutická chemie, Farmakologie – toxikologie a Farmaceutická technologie – galenická farmacie. V doktorském studiu se studenti zaměřují výlučně na výzkumnou práci a standardní doba jeho trvání činí 4 roky. Ukončením tohoto programu je obhajoba disertační práce a úspěšné složení státní doktorské zkoušky.

Rigorózní řízení

Po úspěšném absolvování magisterského studijního programu se mohou studenti rozhodnout ještě pro absolvování rigorózního řízení mimo doktorský studijní program, které standardně trvá 1-2 roky. K získání titulu je doktor farmacie – PharmDr. je třeba splnit státní rigorózní zkoušku a obhájit rigorózní práci.

 

Vše podstatné a aktuální informace najdeš na oficiálních stránkách fakulty.

Pokud máte jakoukoli otázku, na kterou jste nenalezli odpověď, není nic lepšího než nám napsat! :)

Vítání prváků

Pro přijaté studenty připravujeme každoročně Vítání prváků, které se koná poslední víkend před začátkem semestru.

Nová škola. Noví lidé. Nové město. Jednomu by se z toho chtělo křičet. Ono ale stačí dorazit víkend před začátkem školy a my se postaráme o to, aby byl začátek té zdánlivě děsivé etapy co nejjednodušší.
Jediné, co je třeba udělat, je PŘIHLÁSIT SE.

O co přesně jde?

Vítání prváků je dvoudenní akce konaná každoročně pro všechny prváky před začátkem zimního semestru. Účelem je pokud možno neodradit, povzbudit, předat užitečné rady a zmírnit trapnost a nejistotu provázející první dny mezi novými lidmi.

Kontakt

Unie studentů farmacie, z. s.
Palackého tř. 1946/1
612 42 Brno-Královo Pole

e-mail

usf@usf.cz