Vítejte na stránkách Unie studentů farmacie

Unie studentů farmacie je spolek sdružující studenty Farmaceutické fakulty Masarykovy univerzity. Jeho cílem je nabídnout možnost osobního rozvoje a zpříjemnění studentského života všem budoucím farmaceutům. V průběhu školního roku organizuje odborné přednášky a semináře, kulturní a společenské akce a v neposlední řadě také různé osvětové kampaně zaměřené na zdraví. Svým členům také pomáhá s výjezdy do zahraničí, a to jak na výměnné pobyty, tak i na různé odborné kongresy.

Cestujeme

CESTUJEME

Unie studentů farmacie každoročně poskytuje podporu studentům, kteří se snaží vyjet do zahraničí. Ať už se jedná o Erasmus, TWIN, SEP nebo jakýkoli jiný program, Unie je připravena pomoci na strastiplné cestě k zorganizování výjezdu.

Jakožto člen EPSA (European Pharmaceutical Students' Association) se zástupci USF každoročně účastní konferencí, kurzů a seminářů pořádaných kolegy ze zahraničí.

Vzděláváme se

VZDĚLÁVÁME SE

Odborné přednášky, semináře, exkurze a mnoho dalšího. To vše Unie pomáhá organizovat nebo i sama zajišťuje. Studenti tak mají šanci proniknout hlouběji do problematiky, kterou studují a získat cennou výhodu.

Ale nejen to, Unie nemyslí jenom na farmaceuty.
Již několik let se věnuje osvětové činnosti v oboru zdravotnictví a tuto činnost hodlá nadále rozvíjet.

Bavíme se

BAVÍME SE

Ke studentskému životu neoddělitelně patří zábava. USF tradičně organizuje mnoho rozličných akcí určených k odreagování od náročného studia. Prakticky každá akce pořádaná farmaceuty je pořádána právě Unií studentů farmacie.

Každoročně je nejvýznamnější událostí Farmaceutický Ples, který si za léta své existence vydobyl místo v podvědomí studentů i vyučujících.

Zprávy

10.12.2020

Twinnet Brno - Bordeaux 2019

Znáte Twinnet ?

Jde o výměnný pobyt mezi studenty určitého oboru z různých zemí. Při tomto výjezdu  budete obohaceni nejen skvělé zážitky, ale získáte spoustu nových zkušeností, vědomostí a možná i pracovních příležitostí.

Twinnet je  organizovaný studenty a výhodou je cenová nenáročnost. Jste ubytováni u studentů a většinu jídla platí spolek příslušné univerzity. Sami si zaplatíte letenky, popřípadě nějaké suvenýry.

Čekají Vás exkurze do různých farmaceutických firem, návštěvy města a okolí, party a spousta zábavy.

V roce 2019 jsme vyjeli do Bordeaux, nádherného města na jihozápadě Francie.

30.06.2017

EPSA AC 2017 Slovinsko

V týdnu od 17. do 23. dubna se konal jubilejní 40. ročník EPSA Annual Congress. Ve slovinském městě Krajnska Gora se sjelo na tři sta studentů farmacie z celé Evropy. Naše brněnská delegace samozřejmě nesměla chybět. Tématem celého kongresu bylo „Healthcare, an innovative approach".

15.02.2017

Hledáme pomocníky s organizací kongresu!

USF má tu čest letos na podzim organizovat druhý největší kongres pro studenty z celé Evropy - EPSA Autumn Assembly. Bude to velkolepé a máte jedinečnou příležitost se přidat k organizaci jako pomocníci!

07.10.2016

Nemocnice pro medvídky 16/17

Projekt Nemocnice pro medvídky už odstartoval i v tomto semestru. Termíny školek už jsou k dispozici a míst je spousta!

Nadcházející akce

Žádné akce ...

 

 

Náš tým

Prezident

e-mail: prezident@usf.cz
telefon: +420 773 334 365

Viceprezident pro vnější vztahy
Viceprezident pro zahraničí
Viceprezident pro vzdělávání
Viceprezident pro vnitřní vztahy
Viceprezident pro PR

Inzerce

Logo 4 -

logo5 -

Kontakt

Unie studentů farmacie, z. s.
Palackého tř. 1946/1
612 42 Brno-Královo Pole

e-mail

usf@usf.cz