AC Helsinki 2016

Článek Ivana Stupáka

39. Výročný kongres EPSA v Helsinkách

Ivan Stupák

Gala večerPretože EPSA nie je len kongres, dovoľte mi ju predstaviť viac. EPSA (European Pharmaceutical Student’s Association) alebo Európska asociácia študentov farmácie  je zastrešujúcu organizáciu všetkých európskych asociácií študentov farmácie, ktorá reprezentuje v súčastnosti viac než 160 000 študentov z 34 európskych krajín. Svojou činnosťou predovšetkým bojuje o spájanie študentov farmácie, rozširovanie ich vzdelávania za zlepšovaním budúcej profesie farmaceuta.

Jedným z jej mnohých aktivít je aj výročný kongres. Ten umožňuje nielen zasadnutie Valnej hromady rozhodujúcej o vnútorných záležitostiach celej asociácie, ale zároveň zaisťuje jej budúci chod voľbami nových členov do výkonných pozícií pre ďalší rok, tzv. EPSA team.

Jeho 39. ročník sa organizoval v dňoch 18.-24. apríla v hlavnom meste Fínska, Helsinkách, a ja som mal jedinečnú možnosť sa na ňom zúčastniť v 16 člennom tíme reprezentujúcom nielen Českú Republiku ale zároveň aj našu univerzitu. Ako prvoúčastník kongresu a zároveň EPSA tréner niesol som si so sebou menej očakávaní a naopak viac trénerských povinností, našťastie príjemných. 

Tématikou celého kongresu pre tento ročník bola „Lieková terapia pre vybrané skupiny pacientov“, ktorá sa týkala aj dôsledneČeští studenti farmacie naplánovaného vzdelávacieho programu, ktorý ponúkal na výber z rôznych prednášok a sympózia, kde prednášali vybraní experti na súčasné témy týkajúce sa napríklad farmakogenomiky, personalizovanej medicíny, zdravotnej starostlivosti a pridružených služieb v lekárenských zariadeniach až po nové trendy v systémoch dávkovania liečiv. Praktické semináre boli sústredené na konkrétnejšie témy ako napríklad pristupovanie k pacientom so zdravotným postihnutím alebo určitým chronickým ochorením, komunikáciu s tými  najmladšími či najstaršími pacientmi, snažili sa informovať o možnostiach zapojenia farmaceutov do súčasnej utečeneckej krízi, alebo jednoducho sa snažili pomôcť účastníkom zamerať na vlastnú budúcu kariéru v otvorenom stretnutí s rôznými odborníkmi. V neposlednom rade súčasťou vzdelávacieho programu boli interaktívne tréningy jemných znalostí, tzv. soft skills, na príprave ktorých som sa tiež aktívne spolupodieľal ako EPSA tréner. Účastníci tak mali na výber podvedome bežné témy, ale pritom v súčasnosti stále málo precvičované ako kultúrne rozdiely, komunikácia s vybranými skupinami pacientov, verejné vystupovanie, manažment stresu, času, presviedčacie metódy, seba motivovanie a mnohé ďalšie. Poslednou súčasťou vzdelávacieho programu bola tiež možnosť prezentácie vlastnej vedeckej práce ústnou prezentáciou alebo plagátom, ktorá bola nakonci zhodnotená odbornou komisiou.

 Či nabitý vzdelávací program alebo simultánne prebiehajúce zasadnutia Valnej hromady spolu s voľbami ponúkli každému účastníkovi možnosť zhotoviť si deň podľa vlastných preferencií. Pre mňa najviac
 obohacujúca skúsenosť bolo bližšie oboznámenie sa s chodom celej tejto študentskej organizácie, kedy som sa presvedčil nielen o jej profesionálnej úrovni ale najmä ako veľmi stmeľuje všetkých študentov farmácie z celej Európy. Čo na nej najviac obdivujem je, že umožňuje každému študentovi sa aktívne zapojiť  do jej programu a spoločne tak tvoriť jej súčasnú podobu.

Najbližšia príležitosť presvedčiť sa sám bude počas letnej univerzity v susednom Bialystoku v susednom Poľsku alebo dokonca za rok počas jesenného kongresu u nás v Brne, čo si rozhodne nenechajte újsť.

 • Hledáme pomocníky s organizací kongresu!

  USF má tu čest letos na podzim organizovat druhý největší kongres pro studenty z celé Evropy - EPSA Autumn Assembly. Bude to velkolepé a máte jedinečnou příležitost se přidat k organizaci jako pomocníci!

  MORE
 • Nemocnice pro medvídky 16/17

  Projekt Nemocnice pro medvídky už odstartoval i v tomto semestru. Termíny školek už jsou k dispozici a míst je spousta! 

  MORE
 • Festival vědy

  7. září 2016 proběhl na Kraví hoře Festival vědy, kterého jsme se spolu s veterinárním spolkem IVSA zúčastnili. 

  MORE
 • Erasmus Buddy Program

  Chceš si procvičit cizí jazyky a poznat nové lidi? Hledáme pomocníky pro Erasmus Buddy program.

  MORE
 • EPSA AC 2017 Slovinsko

  V týdnu od 17. do 23. dubna se konal jubilejní 40. ročník EPSA Annual Congress. Ve slovinském městě Krajnska Gora se sjelo na tři sta studentů farmacie z celé Evropy. Naše brněnská delegace...

 • Twinnet se Srbskem

  Venku je sychravo, zima se blíží, je čas někam vyrazit! 7.-13.11. nabízíme možnost vyjet do Srbska na výměnný pobyt alias Twinnet.

 • Summer University 2016 v Białystoku

  Letošní 18. ročník EPSA Summer University se konal v polském Białystoku a rozhodně stál za to. Přečtěte si, co o jeho průběhu říkají sami účastníci.

 • AC Helsinki 2016

  Letošního 39. Annual Congress v Helsinkách se zúčastnilo i několik studentů Unie. Jestli sami o návštěvě kongresu přemýšlíte, není nic lepšího než se informace o jeho průběhu a přínosu dozvědět od...

 • Mezinárodní konference “Be in Progress II” v Lublinu

  V dňoch 21. - 25. 4. 2016 sa v poľskom Lubline uskutočnil v poradí druhý ročník medzinárodnej študentskej konferencie Be in Progress.

 • EPSA Annual Reception 2016

  Jako každý rok, tak i letos se konala tzv. EPSA’s event of excellence. Co to je? Je to jednodenní událost Evropské asociace studentů farmacie, která slouží k prezentaci práce, projektů a úspěchů za...

 • Výsledky Valné hromady

  26. 4. se konal již XXV. ročník Valné hromady. Část členů Unie se smyslem pro povinnost se sešla, aby posoudila činnost současného Výboru a nezávisle či závisle na tomto soudu zvolila Výbor...

 • O pozicích v Unii - pohled přímo od zdroje

  Přečtěte si, co o jednotlivých pozicích a působení v Unii říkají samotní hlavní aktéři a nechte se inspirovat! Prezident Pokladník Viceprezident pro zahraničí, EPSA Liaison Secretary Viceprezident pro vnější...

 • SEP na Novém Zélandu

  Jaký byl průběh letní praxe v rámci SEP na Novém Zélandu? Co se od protinožců můžeme naučit a na co naopak můžeme být hrdí? O tom více Filip Kňažek. 

 • Podpora zahraničních stáží a kongresů - Projekty ČLnK

  Pro rok 2016 vyhlásila Česká lékárnická komora dva projekty. Prvním z nich je "Podpora studentů farmaceutických fakult na zahraničních stážích v lékárnách" a druhým "Podpora studentů farmaceutických...